Aktualności

Październik 2022 Znaniecki z czasów poznańskich – ocalałe skrawki dzieła. Prezentacja: dr hab. Andrzej Przestalski (połączone posiedzenie Towarzystwa i Fundacji).

Listopad 2022 Prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, Historia dwóch odezw konkursowych.