Członkostwo

CZŁONKOWIE

Członkowie dzielą się na: a) zwyczajnych, b) honorowych, c) wspierających.

Nadania członkostwa zwyczajnego dokonuje Prezydium większością 2/3 głosów na podstawie wniosku zainteresowanej osoby. W przypadku braku takiej akceptacji o przyjęciu na członka decyduje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów.

plik Deklaracja członkowska

Wypełnioną deklarację należy wysłać na adres Towarzystwa: tow.fzn@gmail.com

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

pracownicy naukowi – 120 PLN

studenci – 50 PLN

Składkę należy wpłacać na konto:

Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego

BNP Paribas Bank Polska S.A.

59 1600 1462 1857 2057 8000 0001

DAROWIZNY

Towarzystwo im Floriana Znanieckiego jest stowarzyszeniem non-profit, utrzymującym się ze składek członków.  Z wdzięcznością przyjmie jednak także donacje, pozwalające sfinansować wydawanie książek i inne  projekty związane z jego misją. Mogą one mieć formę:

– donacji bezpośrednich

– sponsorowania wydarzeń i projektów Towarzystwa

– kapitału intelektualnego w postaci tłumaczeń, transkrypcji itp.

Donatorami mogą być zarówno członkowie Towarzystwa jak i nie-członkowie. Donacje pieniężne dokonywane winny być online.(konto bankowe – patrz wyżej).