Towarzystwo

Towarzystwo im Floriana Znanieckiego powstało w roku 1994. Jego założycielem był prof. dr habil. Stanisław Kozyr-Kowalski, kierownik Zakładu Socjologii Klasycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu im., Adama Mickiewicza w Poznaniu. http://kozyr-kowalski.pl/

Towarzystwo jest organizacją non-profit.

C e l a m i  T o w a r z y s t w a  s ą:
* zachowanie, badanie, kontynuacja i propagowanie spuścizny duchowej Floriana Znanieckiego,
* ustalenie i analiza źródeł teoretycznych i empirycznych dzieła Znanieckiego,
* badanie wpływu myśli Znanieckiego na współczesną mu i obecną humanistykę
* konfrontacja socjologii i filozofii Znanieckiego ze współczesnymi kierunkami w naukach społecznych i tendencjami współczesnego świata.

P r e z y d i u m  T o w a r z y s t w a
Prezes dr habil. Andrzej Przestalski

Zastępca prezesa dr habil. prof. UAM Sławomir Banaszak
Sekretarz dr Bogusław Dzięcioł
Skarbnik dr Maciej Kokociński
Członek dr Arleta Chojniak, 

           Członek dr habil. prof. UAM Marek Nowak
 Członek dr Przemysław Pluciński

R a d a  N a u k o w a
dr habil. prof. U.Ł. Marek Czyżewski
prof. zw. dr habil. Elzbieta Hałas
dr habil. prof. U.Ł. Kaja Kaźmierska
dr habil. Jan Włodarek
prof. zw. dr habil. Marek Ziółkowski